สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ที่ตั้งและอาณาเขต
      องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาครประมาณ 23 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 24 กิโลเมตร โดยมีถนนพระราม 2 เป็นเส้นทางหลัก
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โรงเข้  อ.บ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.กาหลง  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางแก้ว ต.ลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม
    

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ40 ตารางกิโลเมตร
    
ภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม บางพื้นที่เป็นที่น้ำท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำการ นาเกลือทำบ่อกุ้ง บ่อปลา
    

จำนวนหมู่บ้าน

     มีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งสิ้น  6  หมู่บ้าน
       หมู่ที่  1  บ้านไร่ จำนวนครัวเรือน  184  ครัวเรือน
       หมู่ที่  2  บ้านนาโคก จำนวนครัวเรือน  365  ครัวเรือน
       หมู่ที่  3  บ้านนาโคก จำนวนครัวเรือน  185  ครัวเรือน
       หมู่ที่  4  บ้านชายทะเลรางจันทร์ จำนวนครัวเรือน    91  ครัวเรือน
       หมู่ที่  5  บ้านชายทะเลโรงกุ้ง จำนวนครัวเรือน  122  ครัวเรือน
       หมู่ที่  6  บ้านสุนัขหอน จำนวนครัวเรือน  246  ครัวเรือน
รวม  1,193  ครัวเรือน
    

ประชากร
     องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก มีประชากรทั้งสิ้น 3,732 คน
ชื่อหมู่บ้าน ชาย
หญิง รวม
       หมู่ที่  1  บ้านไร่ 343 349 692
       หมู่ที่  2  บ้านนาโคก 412 491 903
       หมู่ที่  3  บ้านนาโคก 341 401 742
       หมู่ที่  4  บ้านชายทะเลรางจันทร์ 142 137 279
       หมู่ที่  5  บ้านชายทะเลโรงกุ้ง 204 232 436
       หมู่ที่  6  บ้านสุนัขหอน 348 332 680
รวม 1,790 1,942 3,732
(สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ทะเบียนราษฎร์)ณ เดือน กันยายนพ.ศ. 2557
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4