อังคาร 26 มกราคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.นาโคก (Nakhok Street View )

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 ขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่านตามเอกสารท้ายประกาศนี้ หากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านดำเนินการแจ้งพนักงานสำรวจ โดยเตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบ ดังนี้ 

1.สำเนาโฉนดที่ดิน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประกาศรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข่้อพิพาททางแพ่ง

อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข่้อพิพาททางแพ่ง

แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรณีบริษัทสถานประกอบการ)

แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรณีบริษัทสถานประกอบการ)

แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 56

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
พยากรณ์อากาศวันนี้สำรวจความพึงพอใจ

คุณพึงพอใจ อบต.นาโคก ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ดาวน์โหลดแนะนำแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.นาโคก


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4