สภาพทางสังคม อบต.นาโคก

การศึกษา
     ตำบลนาโคกมีสถานศึกษาสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต ดังนี้
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของ อบต.นาโคก จำนวน 2 ศูนย์
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจจันตารา

       โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 3 โรงเรียน
            โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์)
            โรงเรียนวัดราษฎณ์ธรรมมาราม
            โรงเรียนวัดปัจจันตาราม (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

       สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์
            สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน  2  แห่ง
    

การสาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโคก  จำนวน 1 แห่ง
    

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       จุดตรวจของสถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 จุด อยู่บริเวณข้างวัดนาโคก
       ศูนย์ อปพร. อบต.นาโคกThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4