พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองคลัง อบต.นาโคกเรือเอกทรัพย์ตพล  เอี่ยมเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ


นายบัณฑิต  หอมประไพ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

alt
นางสาวนวรัตน์ ศรส่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

alt
นางสาวจิรวรรณ พรดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


น.ส.ธิดารัตน์  จงพร้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

alt

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
พยากรณ์อากาศวันนี้


เรือเอกทรัพย์ตพล เอี่ยมเจริญ
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.นาโคก ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.นาโคก
ดาวน์โหลดแนะนำแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.นาโคก


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4