บุคลากรกองคลัง อบต.นาโคกนางภัสสร นิลมณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


นายบัณฑิต  หอมประไพ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

น.ส.พรรัมภา รอดศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 

น.ส.นวรัตน์ ศรส่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

น.ส.จิรวรรณ พรดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.เบญญาภา จันทร์รวม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.พิมลวรรณ  จงพร้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

alt 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4