บุคลากรกองช่าง อบต.นาโคกเรือเอกทรัพย์ตพล เอี่ยมเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 


- ว่าง -
วิศวกรโยธา
 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

- ว่าง -
นายช่างโยธา
 ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

น.ส.กมลทิพย์  แซ่ตั้ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายทนงฤทธิ์ หาญกล้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

น.ส.กวินนาถ วงษ์วรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมนตรี ลือบางใหญ่
คนงาน

นางจำรัส วัดแก้ว
คนงาน


- ว่าง -
คนงาน

 


 

alt


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4