บุคลากรกองช่าง อบต.นาโคกเรือเอกทรัพย์ตพล เอี่ยมเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


- ว่าง -
วิศวกรโยธา
 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

- ว่าง -
นายช่างโยธา
 ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายทนงฤทธิ์ หาญกล้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

น.ส.กวินนาถ วงษ์วรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมนตรี ลือบางใหญ่
คนงานทั่วไป

นางจำรัส วัดแก้ว
คนงานทั่วไป


น.ส.บุญสม  แก้วพิจิตร
คนงานทั่วไป

 

 


 

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4