บุคลากรกองสาธารณสุขฯ อบต.นาโคกร.อ.ทรัพย์ตพล  เอี่ยมเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข


- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข
 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

น.ส.รวีวรรณ พุ่มสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายมานพ ตันตระกูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)

นายวิทยา  วงษ์วรรณ
คนงานทั่วไป

นายชาญชัย เสือบุญ
คนงานทั่วไป

- ว่าง -
คนงานทั่วไป

 


alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4