บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.นาโคกนางอังประสิทธิ์  พรมศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางอังประสิทธิ์  พรมศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.สุวรรณ สื่อสุวรรณ
ครูชำนาญการ คศ.๒
 

น.ส.จุฬาลักษณ์ ชาวเนาเปา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

น.ส.ศุภกร วงษ์วรรณ
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ชุติมา ศักดิ์สิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ปราณี ทบแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4