สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกนายบุญชู  มากสัมพันธ์
ประธานสภาอบต.นาโคก
โทร. 081-9441700


นายวิรัช  บุญแก้ว
รองประธานสภาอบต.
โทร. 081-9418915
 

นางรฐา  จิตรณรงค์
เลขานุการสภาอบต.
โทร. 094-8926563

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก


นายมานพ วงษ์ไล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1
โทร. 086-3699656
 

นายนิคม  วงษ์สุวรรณ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2
โทร. 081-4068182

นายบุญชู  มากสัมพันธ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3
โทร. 081-9441700
 

นายมนตรี  คำพาที
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4
โทร. 086-1630417

นางรฐา  จิตรณรงค์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5
โทร. 094-8926563
 

นายวิรัช  บุญแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6
โทร. 081-9418915alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4