ศุกร์ 18 มิถุนายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก


นายมานพ  วงษ์ไล
ประธานสภาอบต.นาโคก


นายหยัด  มิตรพิทักษ์
รองประธานสภาอบต.
 

- -
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

นายประนอม  ทิมายงค์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1
 
 
นายนิคม  วงษ์สุวรรณ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2
 
นายวิเชียร  คำพาที
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2
 
นายบุญชู  มากสัมพันธ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3
 
นายบุญสม  วัดแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3
 
นายมนตรี  คำพาที
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4
 
นายพรเทพ  แจ่มจันทร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4
 
นางอมราพร  กิจสมุทร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5
 
นายฉลอง  หนูกระจ่าง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5
 
นายวิรัช  บุญแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6alt

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
พยากรณ์อากาศวันนี้ดาวน์โหลดแนะนำแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.นาโคก


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4