ประกาศจากระบบ e GP 

วันที่ รายการ
17 กค 2567 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2567 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กค 2567 จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-61-0002 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กค 2567 จ้างซ่อมแซมบ่อบาดาล บริเวณบ่อเทศสมบูรณ์ หมู่ 1 ตำบลนาโคก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กค 2567 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิย 2567 จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายเทศสมบูรณ์ ๒ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิย 2567 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิย 2567 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิย 2567 ซื้อหินคลุก จำนวน 290 ลูกบาศก์เมตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิย 2567 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - ปลั๊กไฟ ขนาด ๑๐ เมตร และ ๕ เมตร จำนวน ๒ รายการ (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิย 2567 จ้างสำรวจข้อมูลสุนัข-แมว (รอบที่ 2) สาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิย 2567 จ้างซ่อมแซมโครงเหล็กสนามกีฬา หมู่ 4 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิย 2567 จ้างซ่อมแซมบ่อพักระบายน้ำ หมู่ที่ 3 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิย 2567 ซื้อวัสดุการเกษตร (ดินปลูกต้นไม้) จำนวน 200 ถุง สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิย 2567 จ้างซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล บริเวณบ่อบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ ๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิย 2567 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันเบรก (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พค 2567 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พค 2567 ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ) จำนวน 40 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4