แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 วัลลภา 157
2 ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 2 ครั้งที่ที่ 1/2566 วัลลภา 209
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 วัลลภา 339
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 วัลลภา 2687
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) ฉบับที่ 9 เพิ่มเติมครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 วัลลภา 279
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก วัลลภา 560
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ฉบับที่ 8 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 วัลลภา 286
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 7 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 วัลลภา 314
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 6 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 วัลลภา 331
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 5 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 วัลลภา 309
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2564) ฉบับที่ 6 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 วัลลภา 399
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) ฉบับที่ 5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 วัลลภา 366
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 วัลลภา 385
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) วัลลภา 463
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 วัลลภา 428
16 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับที่ 4 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 วัลลภา 559
17 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบับที่ 3 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 งานนโยบายและแผน 557
18 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 วัลลภา 548
19 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 สำนักงานปลัด 407
20 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) สำนักงานปลัด 868
21 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) สำนักงานปลัด 410
22 แผนพัฒนา3 ปี (2558-2560) อบต.นาโคก 1073

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4