รายงานฐานะทางการเงิน อบต.นาโคก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก สำนักงานปลัด 55
2 แผนการใช้จายงบประมาณประจำปี 2565 กองคลัง 66
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 กองคลัง 66
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 62
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.นาโคก ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงานปลัด 93
6 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 วัลลภา 148
7 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 กองคลัง 206
8 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนสิงหาคม 2560 กองคลัง 191
9 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กองคลัง 216
10 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนกรกฏาคม 2560 กองคลัง 179
11 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กองคลัง 173
12 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมิถุนายน 2560 กองคลัง 191
13 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนพฤษภาคม 2560 กองคลัง 189
14 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กองคลัง 198
15 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560 กองคลัง 161
16 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนเมษายน 2560 กองคลัง 169
17 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมีนาคม 2560 กองคลัง 156
18 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560 กองคลัง 151
19 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กองคลัง 167
20 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมกราคม 2560 กองคลัง 3385
21 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560 กองคลัง 167
22 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนธันวาคม 2559 กองคลัง 156
23 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 กองคลัง 165
24 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนพฤศจิกายน 2559 กองคลัง 178
25 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 กองคลัง 180
26 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนตุลาคม 2559 กองคลัง 3605
27 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 กองคลัง 163
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลัง 520

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4