รายงานฐานะทางการเงิน อบต.นาโคก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 กองคลัง 24
2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก กองคลัง 95
3 แผนการใช้จายงบประมาณประจำปี 2565 กองคลัง 95
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 กองคลัง 98
5 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 96
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.นาโคก ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงานปลัด 118
7 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 วัลลภา 178
8 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 กองคลัง 230
9 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนสิงหาคม 2560 กองคลัง 219
10 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กองคลัง 241
11 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนกรกฏาคม 2560 กองคลัง 208
12 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กองคลัง 195
13 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมิถุนายน 2560 กองคลัง 215
14 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนพฤษภาคม 2560 กองคลัง 218
15 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กองคลัง 217
16 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560 กองคลัง 187
17 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนเมษายน 2560 กองคลัง 192
18 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมีนาคม 2560 กองคลัง 179
19 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560 กองคลัง 172
20 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กองคลัง 190
21 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมกราคม 2560 กองคลัง 3780
22 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560 กองคลัง 187
23 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนธันวาคม 2559 กองคลัง 177
24 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 กองคลัง 189
25 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนพฤศจิกายน 2559 กองคลัง 203
26 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 กองคลัง 203
27 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนตุลาคม 2559 กองคลัง 3850
28 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 กองคลัง 185
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลัง 561

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4