รายงานฐานะทางการเงิน อบต.นาโคก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก สำนักงานปลัด 27
2 แผนการใช้จายงบประมาณประจำปี 2565 กองคลัง 50
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 กองคลัง 46
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 46
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.นาโคก ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงานปลัด 86
6 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 วัลลภา 140
7 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 กองคลัง 200
8 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนสิงหาคม 2560 กองคลัง 182
9 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กองคลัง 205
10 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนกรกฏาคม 2560 กองคลัง 176
11 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กองคลัง 168
12 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมิถุนายน 2560 กองคลัง 175
13 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนพฤษภาคม 2560 กองคลัง 185
14 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กองคลัง 194
15 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560 กองคลัง 155
16 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนเมษายน 2560 กองคลัง 160
17 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมีนาคม 2560 กองคลัง 146
18 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560 กองคลัง 146
19 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กองคลัง 161
20 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมกราคม 2560 กองคลัง 2851
21 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560 กองคลัง 163
22 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนธันวาคม 2559 กองคลัง 149
23 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 กองคลัง 157
24 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนพฤศจิกายน 2559 กองคลัง 166
25 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 กองคลัง 176
26 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนตุลาคม 2559 กองคลัง 3420
27 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 กองคลัง 157
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลัง 508

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4