รายงานฐานะทางการเงิน อบต.นาโคก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 กองคลัง 76
2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 กองคลัง 195
3 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก กองคลัง 276
4 แผนการใช้จายงบประมาณประจำปี 2565 กองคลัง 232
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 กองคลัง 240
6 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 226
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.นาโคก ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงานปลัด 249
8 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 วัลลภา 310
9 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 กองคลัง 359
10 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนสิงหาคม 2560 กองคลัง 364
11 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กองคลัง 362
12 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนกรกฏาคม 2560 กองคลัง 352
13 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กองคลัง 482
14 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมิถุนายน 2560 กองคลัง 349
15 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนพฤษภาคม 2560 กองคลัง 354
16 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กองคลัง 359
17 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560 กองคลัง 307
18 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนเมษายน 2560 กองคลัง 320
19 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมีนาคม 2560 กองคลัง 312
20 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560 กองคลัง 313
21 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กองคลัง 321
22 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมกราคม 2560 กองคลัง 4279
23 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560 กองคลัง 317
24 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนธันวาคม 2559 กองคลัง 303
25 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 กองคลัง 311
26 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนพฤศจิกายน 2559 กองคลัง 327
27 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 กองคลัง 333
28 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนตุลาคม 2559 กองคลัง 4304
29 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 กองคลัง 313
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลัง 699

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4