รายงานฐานะทางการเงิน อบต.นาโคก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 กองคลัง 261
2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 กองคลัง 345
3 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก กองคลัง 479
4 แผนการใช้จายงบประมาณประจำปี 2565 กองคลัง 370
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 กองคลัง 341
6 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 374
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.นาโคก ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงานปลัด 354
8 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 วัลลภา 419
9 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 กองคลัง 502
10 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนสิงหาคม 2560 กองคลัง 511
11 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กองคลัง 465
12 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนกรกฏาคม 2560 กองคลัง 508
13 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กองคลัง 603
14 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมิถุนายน 2560 กองคลัง 609
15 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนพฤษภาคม 2560 กองคลัง 490
16 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กองคลัง 461
17 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560 กองคลัง 434
18 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนเมษายน 2560 กองคลัง 421
19 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมีนาคม 2560 กองคลัง 449
20 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560 กองคลัง 432
21 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กองคลัง 434
22 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนมกราคม 2560 กองคลัง 4495
23 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560 กองคลัง 452
24 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนธันวาคม 2559 กองคลัง 470
25 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 กองคลัง 444
26 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนพฤศจิกายน 2559 กองคลัง 440
27 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 กองคลัง 475
28 รายงานสถานะการเงินประจำวันเดือนตุลาคม 2559 กองคลัง 4462
29 รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 กองคลัง 443
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลัง 840

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4