ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาโคก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง 64
2 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง 169
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 10 ชุด กองคลัง 537
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองคลัง 179
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนหินใหญ่เพื่อป้องกันน้ำท่วมเลียบคลองรางจันทร์ หมู่ 1 กองคลัง 300
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้าหมู่บ้านสายกิจเจริญ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1275
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้าหมู่บ้านสายเลียบคลองเขตเมือง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 189
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเลียบคลองเขตเมือง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 161
9 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 147
10 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 138
11 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 138
12 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 123
13 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 132
14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 156
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 127
16 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 158
17 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 140
18 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 130
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 149
20 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 129
21 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 145
22 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเลียบคลองสายเมน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 140
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อะไหล่รถฟาร์มแทรกเตอร์) จำนวน 9 รายการ กองคลัง 149
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนนแอลอีดี 50 วัตต์) จำนวน 100 ชุด กองคลัง 146
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ่อบาดาล บริเวณบ่อวัดราษฎร์ธรรมาราม หมู่ 5 กองคลัง 215
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 490-59-0003, 490-62-0004 กองคลัง 163
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ่อบาล บริเวณบ่อวัดปัจจันตาราม หมู่ 6 กองคลัง 156
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 ชุด กองคลัง 157
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 6 รายการ กองคลัง 177
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโคก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปจจันตาราม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 169

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4