ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาโคก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 10 ชุด กองคลัง 108
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองคลัง 91
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนหินใหญ่เพื่อป้องกันน้ำท่วมเลียบคลองรางจันทร์ หมู่ 1 กองคลัง 109
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้าหมู่บ้านสายกิจเจริญ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1102
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้าหมู่บ้านสายเลียบคลองเขตเมือง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 108
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเลียบคลองเขตเมือง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 110
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 101
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 90
9 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 88
10 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 78
11 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 75
12 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 89
13 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 85
14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 86
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 89
16 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 76
17 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 89
18 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 82
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 84
20 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเลียบคลองสายเมน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 83
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อะไหล่รถฟาร์มแทรกเตอร์) จำนวน 9 รายการ กองคลัง 96
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนนแอลอีดี 50 วัตต์) จำนวน 100 ชุด กองคลัง 92
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ่อบาดาล บริเวณบ่อวัดราษฎร์ธรรมาราม หมู่ 5 กองคลัง 155
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 490-59-0003, 490-62-0004 กองคลัง 123
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ่อบาล บริเวณบ่อวัดปัจจันตาราม หมู่ 6 กองคลัง 108
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 ชุด กองคลัง 114
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 6 รายการ กองคลัง 125
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโคก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปจจันตาราม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 114
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในพื้นที่ตำบลนาโคก ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธี e-bidding กองคลัง 8464
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกาำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 668

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4