พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ อบต.นาโึคก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานปลัด 16
2 ประกาศ อบต.นาโึคก เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถ่ิ่น และข้าราชการ อปท. สำนักงานปลัด 10
3 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สำนักงานปลัด 12
4 ข้อมูลตลาดนัดในเขต อบต.นาโคก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 36
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 32
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของ อบต.นาโคก (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 27
7 รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชนของ อบต.นาโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประจำเดือนเมษายน 2564) สำนักงานปลัด 30
8 ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของอบต.นาโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 33
9 การประชุมคณะทำงานยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ของ อบต.นาโคก สำนักงานปลัด 38
10 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานปลัด 31

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
พยากรณ์อากาศวันนี้


เรือเอกทรัพย์ตพล เอี่ยมเจริญ
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.นาโคก ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.นาโคก
ดาวน์โหลดแนะนำแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.นาโคก


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4