แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาโคก งานกฏหมายและคดี 172
2 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร งานกฏหมายและคดี 157
3 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม งานกฏหมายและคดี 170
4 คำสั่ง อบต.นาโคก เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานกฏหมายและคดี 170
5 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานกฏหมายและคดี 157
6 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ งานกฏหมายและคดี 163
7 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งานกฏหมายและคดี 156
8 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ งานกฏหมายและคดี 156
9 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ งานกฏหมายและคดี 171
10 ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต งานกฏหมายและคดี 155

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4