ศุกร์ 18 มิถุนายน 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.นาโคก (Nakhok Street View )

คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาโคก

คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาโคก

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อบต.นาโคก

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อบต.นาโคก

ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจรติด้านคุณะรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.นาโคก

ประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.นาโคก

บทความ อื่นๆ ...

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
พยากรณ์อากาศวันนี้สำรวจความพึงพอใจ

คุณพึงพอใจ อบต.นาโคก ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ดาวน์โหลดแนะนำแลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.นาโคก


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4