คลิ๊กเพื่อชมแผนที่มุมมองถนน

 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและผู้ไม่มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและผู้ไม่มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.นาโคก (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.นาโคก (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่ง อบต.นาโคก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำสั่ง อบต.นาโคก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำสั่ง อบต.นาโคก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คำสั่ง อบต.นาโคก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4