คลิ๊กเพื่อชมแผนที่มุมมองถนน

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) ฉบับที่ 9 เพิ่มเติมครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) ฉบับที่ 9 เพิ่มเติมครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ฉบับที่ 8 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ฉบับที่ 8 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.นาโคก

 
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-886122-4